Strona główna  |  O nas  |  Wiadomości  |  Certyfikaty  |  FAQ  |  Kontakt

     

 
Certyfikacja i rejestracja sanitarna zagranicznych towarów sprzedawanych na terytorium Republiki Białoruś.
W celu sprzedaży poszczególnych grup towarów zagranicznych na terytorium Republiki Białoruś konieczne jest przeprowadzenie rejestracji sanitarnej albo certyfikacji, albo jednego i drugiego jednocześnie.

Grupy towarów, które są poddane obowiązkowi certyfikowania lub obowiązkowi deklarowania zgodności są włączone do "Wykazu usług, personelu i pozostałych obiektów oceny zgodności podlegających obowiązkowemu potwierdzeniu zgodności w Republice Białoruś", zatwierdzonego na mocy postanowienia Komitetu ds. Standaryzacji, Metrologii i Certyfikacji przy Radzie Ministrów Republiki Białoruś.

Certyfikacją obowiązkową i deklaracją zgodności zajmują się specjalnie utworzone do tego celu organy państwowe ds. certyfikacji.

Certyfikacja obowiązkowa. W zależności od specyfiki towaru zagranicznego istnieje kilka różnych trybów przeprowadzenia obowiązkowej certyfikacji. Przede wszystkim wybór trybu certyfikacji zależy od tego, czy jest otrzymywany certyfikat zgodności na konkretną partię towaru w ramach kontraktu, czy też wnioskodawca prosi o wydanie certyfikatu na produkcję seryjną, innymi słowy prosi o przeprowadzenie certyfikacji całej produkcji, bez związku z jakąkolwiek umową z kontrahentem.

1. Certyfikat na partię towaru. W tym przypadku wnioskodawcom może być tylko importer - rezydent Republiki Białoruś. Certyfikat zgodności wydaje się na podstawie wyników badań, przeprowadzanych w akredytowanym laboratorium. Certyfikat na partię towaru wydaje się na okres 1 roku. Biorąc pod uwagę fakt, iż oryginał certyfikatu cały czas jest w posiadaniu rezydenta i to że certyfikat wydawany jest na konkretną partię towaru - każdy następny importer-rezydent RB stara się o certyfikat zgodności na następną partię towaru wedle określonej procedury. Średni czas załatwienia formalności związanych z certyfikatem wynosi od 1 do 1.5 miesięcy.

2. Certyfikat na produkcję seryjną (certyfikacja produkcji).W tym przypadku chodzi o przeprowadzenie kompleksowej ekspertyzy produkcji i ocenę przedsiębiorstwa – producenta, nie będącego rezydentem Republiki Białoruś. Ekspertyza w trybie obowiązkowym jest przeprowadzana przez wyjazdową komisję specjalną do przedsiębiorstwa-producenta. Wszystkie koszty, związane z przeprowadzeniem ekspertyzy oraz zaproszeniem specjalistów ponosi strona przyjmująca czyli przedsiębiorstwo-producent. Okres ważności certyfikatu zgodności na seryjną produkcję przedsiębiorstwa wynosi 3 lata. W przypadku posiadania certyfikatu na seryjną produkcję importer nie musi posiadać certyfikatu na każdą partię towaru.

Średni czas załatwienia formalności w przypadku certyfikatów na seryjną produkcję wynosi 2-3 miesiące.
 
 
 

Konsultacje Online

Poniżej mogą Państwo uzyskać BEZPŁATNĄ informację ( nie dotyczy certyfikatu ISO 9001 oraz oznakowania CE) o przypuszczalnym koszcie certyfikatu na konkretne produkty, a także zadać inne pytania związane z certyfikacją na rynki wschodnie. Aby otrzymać odpowiedź na nurtujące Państwa pytania prosimy o wypełnienie poniższego formularza. Odpowiedź otrzymają Państwo w przeciągu 24 godzin. 
nazwisko / firma
tel. kontaktowy
e-mail

Zapytanie:

 
Centrum Certyfikacji Rynków Wschodnich infolinia: +48 500 053 060