Strona główna  |  O nas  |  Wiadomości  |  Certyfikaty  |  FAQ  |  Kontakt

     

 
  • Co to jest znak CE?
    Znak CE (prawidłowa nazwa: oznakowanie CE) jest to symbol umieszczany na wyrobie przez producenta tego wyrobu, w celu poświadczenia, że wyrób jest zgodny z odnoszącymi się do niego wymaganiami prawnymi związanymi z szeroko pojętym bezpieczeństwem. Te wymagania prawne zapisane są w ponad 20 dyrektywach Unii Europejskiej (tzw. „dyrektywach nowego podejścia”). Każda z dyrektyw odnosi się do innej kategorii wyrobów, przykładowo: maszyn, sprzętu elektrycznego i elektronicznego, zabawek, wyrobów medycznych, ciśnieniowych, budowlanych itd. Często jeden wyrób podlega kilku dyrektywom jednocześnie, chociaż w takim przypadku umieszcza się na nim tylko jeden znak CE. Nie wolno wprowadzać do obrotu wyrobu bez znaku CE, jeśli podlega którejś z dyrektyw i znak CE jest dla niego obowiązkowy. Nie wolno też umieszczać znaku CE na wyrobie, jeśli nie podlega on żadnej ze wspomnianych dyrektyw. Wyroby, które posiadają znak CE mogą być bez przeszkód wprowadzane do obrotu we wszystkich państwach członkowskich Unii Europejskiej (w tym oczywiście w Polsce) oraz w Norwegii, Islandii i Księstwie Lichtenstein.
 
 

Konsultacje Online

Poniżej mogą Państwo uzyskać BEZPŁATNĄ informację ( nie dotyczy certyfikatu ISO 9001 oraz oznakowania CE) o przypuszczalnym koszcie certyfikatu na konkretne produkty, a także zadać inne pytania związane z certyfikacją na rynki wschodnie. Aby otrzymać odpowiedź na nurtujące Państwa pytania prosimy o wypełnienie poniższego formularza. Odpowiedź otrzymają Państwo w przeciągu 24 godzin. 
nazwisko / firma
tel. kontaktowy
e-mail

Zapytanie:

 
Centrum Certyfikacji Rynków Wschodnich infolinia: +48 500 053 060