• E-mail (pokaż)
  • +48 500 (pokaż)

Co to jest certyfikacja?

Co to jest certyfikacja?

Postępowanie, w którym strona trzecia daje pisemne zapewnienie o tym, że produkt, proces lub usługa spełnia określone wymagania.

co to jest certyfikacja