• E-mail (pokaż)
  • +48 500 (pokaż)

Jak długo trwa i od czego zależy proces certyfikacji?

Jak długo trwa i od czego zależy proces certyfikacji?

Otrzymanie certyfikatów na określoną produkcję ustalono prawnymi normami i aktami istniejących państwowych ministerstw(ustawa «О СЕРТИФИКАЦИИ ПРОДУКЦИИ И УСЛУГ»O CERTYFIKACJI PRODUKCJI I USLUG). Lista towarów dotycząca obowiązkowej certyfikacji jest zatwierdzona uchwałą Rządu RF z 13 sierpnia 1997 r. N 1013 (ze zmianami z 24 maja 2000 г.)oraz zarządzenia Ministerstwa Zdrowia RF z 20 lipca 1998 г. N 217 “О гигиенической оценке производства, поставки и реализации продукции и товаров”(O spełnieniu norm higieny produkcji realizacji produkcji i towarów (ze zmianami z 2 wrześna 1999 г.) Zarządzenie Ministerstwa Zdrowia Rosji z 15.08.01 N 32 ustalają obowiązkową higieniczną ocenę produkcji .Listę produktów podlegających obowiązkowej certyfikacji w strefie pożarowego biezpieczeństwa w Rosyjskiej Federacji zatwierdzono Rozporządzeniem MSW Rosyjskiej Fedyracji z 28 marca 1996 г. N 10 “Об утверждении нормативных правовых актов Системы сертификации продукции и услуг в области пожарной безопасности”. (o zatwierdzeniu norm i systemów certyfikacji produkcji w strefie pożarowego biezpieczeństwa .) Czas trwania procesu certyfikacji zależy od tego w jakim okresie będzie dostarczona wymagana dokumentacja a także czy firma już posiadała wcześniej potrzebne certyfikaty . Po zapoznaniu się z dokumentacją eksperci wyznaczą terminy certyfikacji.

jak długo trwa certyfikacja