• E-mail (pokaż)
  • +48 58 (pokaż)

Odmowny list VNIS

Odmowny list VNIS

List odmowny WNIS (Wszechrosyjskiego Naukowo-badawczego Instytutu Certyfikacji) to dokument wymagany w przypadku zaistnienia niejasności odnośnie konieczności certyfikacji importowanych dóbr. Stanowi on potwierdzenie, że dany produkt nie wymaga certyfikatu. Informacja ta może być niezbędna w przypadku odprawy celnej niektórych towarów.

Dokument ten funkcjonuje na terenie, a właściwie granicy, Euroazjatyckiej Unii Celnej, w której skład wchodzą: Rosja, Białoruś, Kazachstan, Kirgistan i Armenia.

W celu uzyskania tego dokumentu wymagane są:

  • Faktura;
  • Umowy na dostawę towarów;
  • Opis produktu.

Aby uzyskać poradę w kwestii procedury, kosztów, bądź innych dokumentów, prosimy o kontakt.

list odmowny VNIS