• E-mail (pokaż)
  • +48 500 (pokaż)

Zmiany w procesie certyfikacji EAC

Zmiany w procesie certyfikacji EAC

Eksport/Import do Euroazjatyckiej Unii Gospodarczej – Certyfikaty i deklaracje EAC będą wymagały Globalnego Numeru Lokalizacyjnego

Eurazjatycki Znak Zgodności - EAC - jest wymogiem Eurazjatyckiej Unii Gospodarczej (EAEU) obejmującej Białoruś, Federację Rosyjską, Kirgistan, Kazachstan i Armenię, aby produkty wysyłane do tych krajów były zgodne ze wszystkimi Przepisami Technicznymi.

Dekret nr 936 Rządu Federacji Rosyjskiej z dnia 19 czerwca 2021 r. stanowi, że od 1 sierpnia wnioski o certyfikaty EAC wydawane przez rosyjskie jednostki certyfikujące będą musiały zawierać GLN (Global Location Number).

GLN ma zastosowanie nie tylko do spółek macierzystych, ale także do ich zakładów produkcyjnych. W przypadku braku GLN można użyć współrzędnych geograficznych. GLN pojawi się na wniosku przesłanym na portalu Rosaccreditation (FGIS), a nie na certyfikacie.

Od 1 września ten sam wymóg będzie dotyczył deklaracji zgodności EAC.

Certyfikaty zgodności są wydawane i rejestrowane przez akredytowaną jednostkę certyfikującą, a deklarację rejestruje wnioskodawca.

Symbol EAC - oznakowanie