• E-mail (pokaż)
 • +48 58 (pokaż)

Certyfikat EAC

Certyfikat EAC

Certyfikat EAC jest dokumentem wydawanym przez Komisję Unii Celnej, który potwierdza zgodność danego towaru z normami standardami jakości obowiązującymi na terenie Unii Celnej. Otrzymanie tego dokumentu umożliwia eksport na tereny krajów Unii Celnej, bez konieczności uzyskiwania osobnych certyfikatów dla każdego z tych państw. Ze względu na inspirowanie się Unią Europejską przez twórców Unii Celnej, znaki i certyfikaty EAC i CE są do siebie podobne w swej funkcjonalności, aczkolwiek normy EAC są bardziej restrykcyjne odnośnie towarów wprowadzanych na rynek.

Unia Celna – czym jest i gdzie się znajduje?

Euroazjatycka Unia Celna to międzynarodowa umowa, będąca w mocy od 1 stycznia 2010 roku. Dotyczy ona powstania jednej przestrzeni celnej wśród państw Europy Wschodniej i Azji. Docelowo, według planów prezydenta Rosji Władimira Putina, ma ona ekonomicznie połączyć wszystkie państwa powstałe po rozpadzie ZSRR, za wyjątkiem tych, które już należą do Unii Europejskiej. Zainteresowane państwa są jednak do tej idei niekoniecznie pozytywnie nastawione, co było szczególnie widoczne w czasie wydarzeń Euromajdanu na Ukrainie.

certyfikat eac

Do Unii Celnej obecnie należą:

 • Republika Białorusi;
 • Federacja Rosyjska;
 • Republika Kazachstanu;
 • Abchazja (państwo nieuznawane, na terenie Gruzji);
 • Osetia Południowa (państwo nieuznawane, na terenie Gruzji).
 • Republika Kirgiska (od 02.01.2015r.);
 • Republika Armenii (od 16.08.2015r.).

Zarówno Abchazja, jak i Osetia Południowa są członkami Unii Celnej głównie poprzez swoją zależność od Rosji.

Dodatkowo w najbliższym czasie przystąpić mają zamiar:

 • Republika Tadżykistanu;
 • Syryjska Republika Arabska;

Dlaczego warto starać się o certyfikat EAC?

Obecnie certyfikat EAC jest konieczny by móc wprowadzić towar na rynki krajów Unii Celnej. Zastąpił on certyfikaty poszczególnych krajów, takich jak GOST R w Rosji, czy GOST K w Kazachstanie. W efekcie pojedynczy dokument umożliwia handel i transport na terenie tych państw, co minimalizuje koszty i czas który musimy przeznaczyć na formalności.

Certyfikat zgodności Unii Celnej jest wydawany, w zależności o trybu w jakim złożono wniosek, na okres roku, 3, lub 5 lat. Okres ważności dokumentu jest jednak ostatecznie zależny od wielu innych czynników – między innymi od specyfikacji samego produktu, oraz tego czy certyfikacji poddaliśmy partię produkcyjną, czy serię produktu.

W jaki sposób przygotować się do certyfikacji?

Przed rozpoczęciem procedury certyfikacyjnej należy skompletować dokumentacje wymaganą w trakcie oceny zgodności towaru z normami EAC. Naszym Klientom radzimy przygotować między innymi:

 • Wniosek z pełnymi danymi producenta;
 • Szczegółowy opis techniczny produktu (opis zewnętrzny wraz z dokumentacją zdjęciową, oraz instrukcję obsługi);
 • Wykaz certyfikatów które już zostały nadane danemu produktowi;
 • Kopie umów regulujących kierunek eksportu.

Aby uzyskać poradę w kwestii procedury, kosztów, bądź innych dokumentów, prosimy o kontakt.