• E-mail (pokaż)
  • +48 500 (pokaż)

Techniczne Świadectwo Białorusi

Techniczne Świadectwo Białorusi

Poza standardowymi certyfikatami Euroazjatyckiej Unii Celnej, na terenie Białorusi funkcjonuje także Techniczne Świadectwo Białorusi. Jest to certyfikat zaświadczający o technicznej sprawności materiałów i wyrobów budowlanych. Jest on wymagany przy wprowadzeniu do obiegu handlowego produktów o charakterze budowlanym.

Produkty wymagające Technicznego Świadectwa Białorusi

Do produktów wymagających tego dokumentu, możemy zaliczyć:

  • Materiały izolacyjne (termo-, hydro-, dźwięko-);
  • Wyroby uszczelniające;
  • Wykładziny;
  • Elementy używane w wykończeniu elewacji, dachu, wykładzin, ścian, oraz podłóg;
  • Przewody rurowe wszelkiego zastosowania;
  • Części kanalizacji, zewnętrznej i wewnętrznej;
  • Mieszanki betonowe, zaprawy, szkło budowlane;

Jest to tylko część produktów podlegających obowiązkowej certyfikacji, pozwala jednak zyskać pogląd na to, jakiego rodzaju materiały wymagają certyfikacji. W celu upewnienia się, czy na dany produkt wymagane jest Techniczne Świadectwo, najlepiej skontaktować się z specjalistą.

Aby uzyskać poradę w kwestii procedur certyfikacji, kosztów, bądź innych dokumentów, prosimy o kontakt.

techniczne świadectwo Białorusi