• E-mail (pokaż)
  • +48 58 (pokaż)

Euroazjatycka Unia Celna

Euroazjatycka Unia Celna

Euroazjatycka Unia Celna, często określana w skrócie po prostu Unią Celną, to umowa zawarta 1 stycznia 2010 roku, w celu utworzenia jednej przestrzeni celnej między państwami Europy Wschodniej i Azji. Początkowo nosiła nazwę Unii Celnej Republiki Białorusi, Republiki Kazachstanu i Federacji Rosyjskiej, jednak po dołączeniu kolejnych krajów, w 2015 roku, nazwę uproszczono do obecnej wersji. Mimo że Unia ta wydaje się być relatywnie nowym tworem, praca nad jej powstaniem rozpoczęła się już w 1994 roku, krótko po rozpadzie ZSRR.

Jakie kraje należą do Unii Celnej?

Obecnie do grona państw członkowskich Unii Celnej zaliczają się:

  • • Republika Białorusi;
  • • Federacja Rosyjska;
  • • Republika Kazachstanu;
  • • Abchazja (państwo nieuznawane, na terenie Gruzji);
  • • Osetia Południowa (państwo nieuznawane, na terenie Gruzji).
  • • Republika Kirgiska (od 02.01.2015r.);
  • • Republika Armenii (od 16.08.2015r.).

Chęć przystąpienia do Unii Celnej wyraziły także:

  • • Republika Tadżykistanu;
  • • Syryjska Republika Arabska;

Prezydent Rosji, Władimir Putin ogłosił, że jego celem jest rozszerzenie Unii na wszystkie państwa powstałe po upadku ZSRR, za wyjątkiem Estonii, Litwy i Łotwy, które to należą już do Unii Europejskiej. Jednak jak pokazała sytuacja z wydarzeniami Euromajdanu na Ukrainie, same zainteresowane państwa są nastawione do tej idei niekoniecznie przychylnie.

Co istnienie Unii Celnej oznacza dla nas?

Istnienie Unii Celnej gwarantuje nam istnienie ujednoliconych standardów, norm, a także certyfikatów dotyczących towarów i usług na terenie jej państw. Oznacza to, że niezależnie czy celem eksportu ma być Rosja, Kazachstan, bądź inne państwo członkowskie, w większości przypadków, wszystko czego potrzebujemy to Certyfikat lub Deklaracja Zgodności EAC i symbol EAC na naszych produktach. Znacznie ułatwia to handel oraz transport towarów w obrębie Unii Celnej, gdyż minimalizuje to wszelkie formalności związane z odprawą celną i certyfikatami.

Jak widać Unia Celna oferuje Szereg ułatwień w handlu podobnych do tego co możemy uświadczyć w unii Europejskiej. Jest tak z prostego powodu – twórcy Unii Celnej Inspirowali się w swych działaniach rozwojem UE. Ucząc się na tym przykładzie chcieli uniknąć rozdmuchanej biurokracji i innych pułapek, jednocześnie w jak najszybszy sposób rozwijając współpracę. Należy jednak zaznaczyć, że w przeciwieństwie do UE, EAUC ma oficjalnie charakter czysto ekonomiczny, a nie polityczny.