• E-mail (pokaż)
  • +48 58 (pokaż)

Certyfikat zgodności Gost-K

Certyfikat zgodności Gost-K

Certyfikat zgodności GOST K jest dokumentem stwierdzającym zgodność danego produktu z normami GOST obowiązującymi w Kazachstanie. W swej formie i funkcjonalności jest on niezwykle podobny do certyfikatu GOST R, jedyną znaczącą różnicą między nimi jest fakt, że obowiązują one w różnych krajach. Jest to spowodowane tym, że normy GOST swe źródło mają w jeszcze w ZSRR, do którego należała zarówno Rosja jak i Kazachstan. Po rozpadzie tego tworu, w 1991 roku, jego normy i prawa przetrwały, w postaci chociażby omawianych tu GOST-ów.

GOST K a Unia Celna

Po utworzeniu Euroazjatyckiej Unii Celnej, w której skład wchodził Kazachstan, GOST-y zaczęły być powoli zastępowane przez dokumenty EAC, obowiązujące na terenie wszystkich państw Unii Celnej. Mimo utraty swego niegdysiejszego znaczenia, certyfikaty GOST K wciąż są dalekie od bycia bezużytecznymi. Stanowią one namacalne potwierdzenie zgodności produktu z kazachskimi standardami jakości, na co wciąż zwraca uwagę wielu kontrahentów.

Rodzaje i sposób zdobycia certyfikatu GOST K

Wyróżnia się trzy rodzaje dokumentów GOST K, w zależności od okresu ważności danego certyfikatu:

  • Certyfikat na pojedynczą partię – wydawany na podstawie już posiadanych dokumentów, bądź wizualnej kontroli. Jest on ważny 6 lub 12 miesięcy i nie umożliwia odsprzedaży danego produktu trzeciej stronie.

  • Certyfikat na rok – zazwyczaj wydawany na podstawie dokumentów, niekiedy wymagane są próbki towarów. Posiadanie certyfikatu ISO 9000, bądź GOST R znacznie przyspiesza i ułatwia proces certyfikacji.

  • Certyfikat na trzy lata - wydawany na podstawie posiadanych już dokumentów oraz inspekcji produkcji, oraz próbek produktu. Również w tym przypadku posiadanie dokumentów ISO 9000 bądź GOST R czyni certyfikacje znacznie łatwiejszą i szybszą.

Aby uzyskać poradę w kwestii procedury, kosztów, bądź innych dokumentów, prosimy o kontakt.

certyfikat gost k