• E-mail (pokaż)
  • +48 500 (pokaż)

Certyfikaty Rosyjskie

Certyfikaty Rosyjskie

Obecnie coraz większe znaczenie zdobywają w Rosji dokumenty Unii Celnej, jednak wciąż państwowe certyfikaty dalekie są od bezużyteczności, nawet jeśli mają służyć jako potwierdzenie wysokiej jakości towaru. Możemy wyróżnić dwa rodzaje takich certyfikatów – GOST-R, potwierdzające zgodność z krajowymi standardami, oraz te które odnoszą się do konkretnych przepisów technicznych.

Normy GOST-R

Certyfikaty zgodności GOST -R, niegdyś obowiązkowe, obecnie zostają zastępowane certyfikatami Unii Celnej. Bez zmian pozostaje jednak wersja dobrowolna tego dokumentu, która nie jest konieczna przy samej odprawie celnej. Jednak należy zaznaczyć że ten rosyjski certyfikat znacznie ułatwia, a w niektórych przypadkach wręcz czyni możliwym legalny handel na terenie tego państwa.

W przypadku towarów nieobjętych obowiązkową certyfikacją można uzyskać tak zwany „List odmowny” (otkaznoje pismo). Okazanie go zamiast certyfikatu zgodności może jednak spotkać się z sporą niechęcią u rosyjskich kontrahentów.

Przepisy Techniczne

Certyfikaty Rosyjskie związane z przepisami technicznymi wiążą się głównie z urządzeniami i wyrobami, których użytkowanie może sprawiać zagrożenie zdrowiu i życiu ludzkiemu. Określają one minimalne wymogi bezpieczeństwa dla takich produktów. Wprowadzone zostały one w 2002 roku ustawą federalną 184 „O przepisie technicznym” i miały zastąpić GOST-y, jednak po utworzeniu Unii Celnej, w 2010 roku, plany te uległy zmianie.

Certyfikaty Unii Celnej

Certyfikaty Unii Celnej, które są honorowane na terenie wszystkich jej państw, zyskują na znaczeniu również w Rosji. Ta tranzycja ma na celu ujednolicenie standardów wśród państw tej organizacji, oraz wsparcie w rozwijaniu wspólnej przestrzeni celnej. Powoduje to, że certyfikat rosyjski niejednokrotnie ma mniejszą moc prawną niż podobny dokument wystawiony z ramienia Unii.

Certyfikaty – Rosja

Na terenie Federacji Rosyjskiej wiele dokumentów jest obecnie honorowanych, poniżej umieszczamy listę tych najważniejszych:

  • Certyfikat Unii Celnej;
  • Świadectwo państwowej rejestracji dla Rosji, Kazachstanu i Białorusi;
  • Certyfikat GOST-R dobrowolny;
  • Certyfikat przeciwwybuchowy – Rosja;
  • Certyfikat Pożarowy – Rosja;
  • Notyfikacja FSB;
  • List odmowny VNIS;

Aby uzyskać poradę w kwestii procedur certyfikacji, kosztów, bądź innych dokumentów, prosimy o kontakt.