• E-mail (pokaż)
 • +48 500 (pokaż)

Certyfikaty Ukraińskie

Certyfikaty Ukraińskie

Prawa i normy, związane z certyfikacją na Ukrainie, są obecnie intensywnie rozwijane i modernizowane, w celu ułatwienia wymiany handlowej z Unią Europejską. W dalszej perspektywie przyniesie to z pewnością wiele korzyści obu stronom, obecnie jednak powoduje, że musimy zwracać baczną uwagę na zmiany, zachodzące w prawie tego państwa.

Na jakie towary certyfikaty ukraińskie występują w formie obowiązkowej?

Lista towarów podlegających obowiązkowej certyfikacji na Ukrainie nie jest może najkrótsza, ale w swej formie pozostaje niemal bez zmian od 2005 roku. Należą do niej:

 • specjalne środki ochrony;
 • środki myjące;
 • traktory niskogabarytowe;
 • urządzenia do obróbki termicznej;
 • rowery, wózki dziecięce;
 • środki ochronne;
 • naczynia z metali szlachetnych i nieszlachetnych, ceramiczne i szklane;
 • sprzęt gaśniczy;
 • pojazdy samochodowe, części zapasowe pojazdów samochodowych oraz przyczepy;
 • sprzęt rolniczy;
 • produkty przemysłu lekkiego;
 • artykuły żywnościowe;
 • produkty petrochemiczne;
 • materiały budowlane, konstrukcje;
 • rury i zbiorniki;
 • chemiczne źródła energii;
 • sprzęt radiacyjny;
 • myśliwska i sportowa broń palna;
 • rury i armatura rurowa.

Szczegółowy, aktualizowany na bieżąco spis produktów podlegających certyfikacji można znaleźć w zarządzeniu nr 28 z dnia 1 lutego 2005 r. (z późn. zm.).

Protokoły Techniczne

Obecnie rząd Ukrainy tworzy protokoły techniczne dla poszczególnych rodzajów produktów, umożliwiające sprawną certyfikację według ustandaryzowanej procedury. Efektem certyfikacji tym trybem jest uzyskanie certyfikatu zgodności, bądź zaświadczeniu o uznaniu zgodności. Są one ważne na 1 -5 lat, w zależności od kursu wybranego przez producenta.

W przypadku gdy na dany towar nie został jeszcze opracowany protokół techniczny, należy przeprowadzić certyfikacje w państwowym systemie UkrSEPRO.

UkrSEPRO

Certyfikat UkrSEPRO jest dokumentem mającym dokładnie takie samo znaczenie co certyfikat zgodności, jest także wydawany na podobne okresy czasu – od roku do pięciu lat. Jak już wyżej wspomniano najważniejszą różnicą jest fakt, że UkrSEPRO wykonuje się obecnie na produkty na które jeszcze nie stworzono protokołów technicznych. Powoduje to, że uzyskanie tego certyfikatu zajmuje nieco więcej czasu, bo nie opiera się on na konkretnej procedurze.

Świadectwo sanitarno-epidemiologiczne

Certyfikat higieniczny, jak zwane jest także świadectwo sanitarno-epidemiologiczne to dokument potwierdzający fakt, że dany towar spełnia normy i prawa sanitarno-epidemiologiczne, obowiązujące na Ukrainie. Wydawany jest przez ukraińskie Ministerstwo Ochrony Zdrowia, jednak zanim możemy się o niego starać, musimy posiadać certyfikat UkrSEPRO.

Aby uzyskać poradę w kwestii procedur certyfikacji, kosztów, bądź innych dokumentów, prosimy o kontakt.