• E-mail (pokaż)
 • +48 500 (pokaż)

Eksport na Ukrainę

Eksport na Ukrainę

Ukraina jest wieloletnim i bliskim partnerem handlowym Polski. W ostatnim czasie nastąpił istny boom, jeśli chodzi o eksport na Ukrainę, dzięki zniwelowaniu skutków ostatniego kryzysu.

Dlaczego Ukraina?

Za handlem z ukraińskimi kontrahentami przemawia wiele korzyści. Jest ona sąsiadem Polski, posiada wciąż nienasycony rynek na którym Polskie towary są szanowane, a Unia Europejska wprowadza wiele ułatwień do handlu z tym właśnie państwem. Przykładem może być tu unijno-ukraińska umowa DCFTA, która otwiera wzajemnie rynki obu stron. Poniżej podajemy jakie towary były najczęściej wysyłane do naszego wschodniego sąsiada przez polskich przedsiębiorców.

Export Ukraina – stan na 2016r:

 • Wyroby przemysłu elektromaszynowego – 32,1%;
 • Wyroby przemysłu chemicznego 21,2%;
 • Artykuły rolno-spożywcze – 9,4%;
 • Wyroby metalurgiczne – 8%;
 • Przemysł lekki – 7,8%;
 • Produkty mineralne – 7,5%;
 • Przemysł drzewno-papierniczy – 4,7%;
 • 8. Inne – 9,3%;

Źródło: GUS

Jakie Dokumenty są nam potrzebne?

W przypadku eksportu na Ukrainę interesują nas dwa certyfikaty:

 • Certyfikat zgodności Ukrainy/UkrSepro – dokument potwierdzający zgodność produktu z standardami i normami obowiązującymi na terenie Ukrainy. Jest to odpowiednik certyfikatu EAC obowiązującego w Unii Celnej. Certyfikacja w systemie UkrSepro może być dobrowolna lub obowiązkowa, w zależności od produktu.
 • Świadectwo sanitarno-epidemiologiczne Ukrainy (Certyfikat higieniczny) – dokument potwierdzający zgodność z wymogami sanitarnymi i higienicznymi obowiązującymi w Ukrainie. Świadectwo sanitarno-epidemiologiczne jest potwierdzeniem bezpieczeństwa produktów dla zdrowia i życia konsumenta.

W razie pytań odnośnie eksportu na Ukrainę, zapraszamy do kontaktu.