• E-mail (pokaż)
  • +48 58 (pokaż)

Deklaracja Unii Celnej EAC

Deklaracja Unii Celnej EAC

Deklaracja Zgodności Unii Celnej, w skrócie często określana deklaracją EAC to dokument potwierdzający zgodność naszego towaru z normami i standardami obowiązującymi w Euroazjatyckiej Unii Celnej. Posiadanie tego certyfikatu umożliwia eksport na tereny krajów, z których składa się Unia Celna, nie służy on wyłącznie jako deklaracja celna do Rosji, ale również do wszystkich państw Unii Celnej. W chwili obecnej dotyczy to Rosji, Białorusi, Kazachstanu, Kirgistanu i Armenii. Posiadanie tego certyfikatu nie tylko umożliwia sprzedaż na terenie tych państw ale sprawia także że odprawa celna staje się czystą formalnością.

Deklaracja a certyfikat Unii Celnej – czym się różnią?

Główną różnicą między tymi dokumentami jest jednostka odpowiedzialna za produkt, w przypadku deklaracji zgodności jest to właściciel, natomiast w przypadku certyfikatu, ośrodek akredytujący (organ wydający certyfikat). Może to skrócić czas potrzebny do wydania dokumentu i uniknąć konieczności przeprowadzania testów przez organ certyfikujący. Należy jednak pamiętać, że w takim przypadku to właściciel jest pociągany do odpowiedzialności prawnej za ewentualną niezgodność towaru z normami EAC.

Drugą istotną różnicą między tymi dokumentami jest fakt, że o deklarację zgodności może ubiegać się tylko osoba prawna zarejestrowana na terenie Unii Celnej. Nie oznacza to co prawda że na produkt spoza Unii nie można zdobyć tego dokumentu, jednak nieznacznie komplikuje to proces jego wyrobienia. Dlatego też, deklaracja do Rosji, jak i do całej Unii Celnej, cieszy się mniejszą popularnością, niż certyfikat.

deklaracja zgodności eac

GOST-R a EAC - Czym się różnią?

EAC, czyli EurAsian Conformity, to standard respektowany na terenie całej Euroazjatyckiej Unii Celnej, w skład której wchodzi: Rosja, Białoruś, Kazachstan, Armenia, Kirgistan. Obecnie wypiera, a w przyszłości ma on zastąpić normy obowiązujące w poszczególnych państwach, jak na przykład GOST R w Rosji, czy GOST K w Kazachstanie. Tak więc posiadanie certyfikatu EAC umożliwia eksport towarów do wszystkich krajów Unii Celnej, nie tylko do Rosji.

Aby uzyskać poradę w kwestii procedury, kosztów, bądź innych dokumentów, prosimy o kontakt.

W jaki sposób przygotować się do certyfikacji?

Przed rozpoczęciem procedury certyfikacyjnej należy skompletować dokumentacje wymaganą w trakcie oceny zgodności towaru z normami EAC. Naszym Klientom radzimy przygotować między innymi:

  • • Wniosek z pełnymi danymi producenta;
  • • Szczegółowy opis techniczny produktu (opis zewnętrzny wraz z dokumentacją zdjęciową, oraz instrukcję obsługi);
  • • Wykaz certyfikatów które już zostały nadane danemu produktowi;
  • • Kopie umów regulujących kierunek eksportu.

W zależności od towaru dokumenty mogą nieco się różnić, dlatego też zachęcamy do konsultacji z naszymi pracownikami.