• E-mail (pokaż)
  • +48 500 (pokaż)

Świadectwo Państwowej Rejestracji Unii Celnej

Świadectwo Państwowej Rejestracji Unii Celnej

Świadectwo Państwowej Rejestracji Unii Celnej to dokument potwierdzający zgodność towaru z normami sanitarno-epidemiologicznymi i higienicznymi Unii Celnej. Wymagany jest dla produktów podlegających kontroli sanitarno-epidemiologicznej na terenie Euroazjatyckiej Unii Celnej..

Gdzie obowiązuje dokument?

Dokument ten obowiązuje na terenie państw członkowskich Unii Celnej – a więc: Rosji, Białorusi, Kazachstanu, Armenii i Kirgistanu. W związku z planowanym przyłączeniem kolejnych państw członkowskich, lista ta ma szansę się rozszerzyć w niedalekiej przyszłości. Świadectwo funkcjonuje od 01.07.2010, w związku z wejściem w życie „Porozumienia Unii Celnej w sprawie środków sanitarnych”.

Zastosowanie i uzyskanie

Świadectwo Państwowej Rejestracji Unii Celnej jest niezbędne w celu legalnego handlu oraz przejścia kontroli celnej na granicy z państwami członkowskimi. Jest ono oficjalnym zatwierdzeniem, że dany produkt spełnia normy bezpieczeństwa, obowiązujące na terenie Unii. Zastąpiło ono certyfikaty sanitarno-epidemiologiczne, istniejące wcześniej dla każdego kraju z osobna. W przeciwieństwie do pozostałych dokumentów, świadectwo to jest uzyskiwane na czas nieograniczony – obowiązuje od czasu wydania, do momentu zaprzestania obrotu danego towaru.

Aby uzyskać poradę w kwestii procedur certyfikacji, kosztów, bądź innych dokumentów, prosimy o kontakt.

świadectwo państwowej rejestracji unii celnej