• E-mail (pokaż)
  • +48 500 (pokaż)

Certyfikaty Unii Celnej

Certyfikaty Unii Celnej

Na terenie Euroazjatyckiej Unii Celnej obowiązuje ujednolicony zestaw dokumentów i certyfikatów. Ma on na celu ułatwieniu obrotu towarem w obrębie państw członkowskich. Na dzień dzisiejszy oznacza to Rosję, Białoruś, Kazachstan, Kirgistan i Armenię.

Do czego służą certyfikaty Unii Celnej?

Uzyskanie właściwych dokumentów i certyfikatów umożliwia nam nie tylko bezproblemowe przejście przez odprawę celną, ale również obrót towarem na terenie Unii Celnej. Obecnie, dzięki ujednoliceniu procedur certyfikujących, znacznie ułatwiono import towaru na wschód.

Najważniejsze certyfikaty

Istnieje wiele certyfikatów, dla różnych rodzajów produktów. Niektóre niszowe i specyficzne, inne obowiązkowe w przypadku większości importowanych dóbr. Do najważniejszych dokumentów zaliczamy:

  • Certyfikat zgodności Unii Celnej (Certyfikat EAC) – dokument potwierdzający zgodność produktu z przepisami Unii Celnej. Wydawany przez akredytowane jednostki, stanowi zapewnienie o jakości towaru. Pełni podobną funkcję co certyfikat CE w Unii Europejskiej;
  • Deklaracja Zgodności Unii Celnej ( Deklaracja EAC) – dokument o podobnej funkcjonalności co Certyfikat EAC. Różnicą jest, że w przypadku deklaracji do odpowiedzialny jest deklarujący, a nie jednostka certyfikująca;
  • Świadectwo Państwowej Rejestracji Unii Celnej – certyfikat zastępujący istniejące wcześniej „Świadectwo Sanitarno-Epidemiologiczne”. Stanowi potwierdzenie bezpieczeństwa dla konsumenta. Jest on niezbędny w przypadku handlu większością produktów;
  • Notyfikacja FSB – dokument niezbędny przy imporcie produktów korzystających z technologii kryptograficznych (np. telefony komórkowe, komputery, urządzenia bezprzewodowe);
  • List Odmowny – stanowi on oficjalną odpowiedź jednostek certyfikujących na zapytanie, czy dany produkt podlega certyfikacji. Wymagany jest w przypadku odprawy celnej towarów, u których kwestia obowiązkowej certyfikacji jest niejasna.
  • Aby uzyskać poradę w kwestii procedury, kosztów, bądź innych dokumentów, prosimy o kontakt.

Powyższe dokumenty stanowią najistotniejsze, najczęściej stosowane certyfikaty Unii Celnej. Jednak w przypadku wielu towarów konieczne są także specyficzne dokumenty, odnoszące się konkretnie do nich. Dlatego też przed próbą uzyskania certyfikatów na dany produkt, warto skontaktować się z specjalistą.