• E-mail (pokaż)
  • +48 500 (pokaż)

Świadectwo sanitarno – epidemiologiczne Ukrainy

Świadectwo sanitarno – epidemiologiczne Ukrainy

Świadectwo sanitarno-epidemiologiczne Ukrainy to dokument zaświadczający o zgodności produktu z przepisami i normami higienicznymi, oraz sanitarno-epidemiologicznymi obowiązującymi na Ukrainie.

Jakie produkty wymagają Świadectwa sanitarno-epidemiologicznego?

Certyfikat ten jest wymagany w przypadku produktów mających bezpośredni kontakt z człowiekiem. Zaliczają się do nich, między innymi:

  • Wyroby kosmetyczne i perfumeria;
  • Środki higieniczne;
  • Instrumenty i urządzenia medyczne;
  • Produkty spożywcze;
  • Wyroby przeznaczone dla dzieci;
  • Niektóre urządzenia AGD.

Lista tutaj się nie kończy, jednak już powyższe przykłady dają pogląd na to, jak wiele, i jak zróżnicowane produkty wymagają tego Świadectwa. Przed przystąpieniem do procesu certyfikacji, warto wobec tego skontaktować się z specjalistą, by upewnić się, czy na dany towar niezbędne jest Świadectwo Sanitarno-Epidemiologiczne.

świadectwo sanitarno epidemiologiczne Ukraina

Jak otrzymuje się Świadectwo?

Świadectwo sanitarno-epidemiologiczne wystawiane jest na gotową partię, bądź na określony termin ważności. Można je uzyskać na okresy – od roku do 5 lat, w zależności od wyboru producenta. Certyfikat ten wydaje Ministerstwo Zdrowia Ukrainy.

Wyrobienie dokumentu odbywa się na podstawie przedstawionych dokumentów, oraz wykonanych badań.

Wymagane dokumenty:

  • Specyfikacja techniczna
  • Karta charakterystyki

Aby uzyskać poradę w kwestii procedur certyfikacji, kosztów, bądź innych dokumentów, prosimy o kontakt.