• E-mail (pokaż)
  • +48 58 (pokaż)

Certyfikat GOST-R

Certyfikat GOST-R

Normy GOST mają swój początek jeszcze za czasów ZSRR. Zostały utworzone w 1968 roku w ramach systemu normalizacji państwowej, jako ogólnopaństwowe normy ZSRR. Sama nazwa GOST jest skrótem od „gosudarstwiennyj standart”, co po polsku oznacza standard państwowy. Po przejściu na gospodarkę rynkową, w 1990 roku, Rada Ministrów ZSRR zatwierdziła, że jedynie normy odnoszące się do bezpieczeństwa i kompatybilności produktów, ochrony środowiska, oraz wymienności towarów pozostały obligatoryjne. Mimo upadku ZSRR, w Federacji Rosyjskiej i pozostałych krajach powstałych po upadku ZSRR normy GOST są wciąż rozwijane, a obecnie także modernizowane pod kątem międzynarodowych standardów.

Czym jest certyfikat zgodności GOST R?

Certyfikat GOST R jest dokumentem potwierdzającym zgodność produktu z normami GOST obowiązującymi w Rosji. Jako że potwierdza on, między innymi, zgodność towaru z normami bezpieczeństwa GOST, certyfikat ten jest niezbędny, by móc handlować danym towarem oraz by dopełnić formalności związanych z kontrolą celną. W tym momencie niewiele grup produktowych wymaga uzyskiwania tego typu dokumentu.

certyfikat gost r

Czym jest dobrowolny certyfikat GOST-R?

Certyfikacja jest przeprowadzana na żądanie zamawiającego, czyli producenta, sprzedawcy, bądź odbiorcy. Potwierdza ona zgodność produktu z wymaganiami Federacji Rosyjskiej, tym samym świadcząc o wysokiej jakości danego produktu. Należy jednak pamiętać, że nie mogą one zastąpić innych obowiązkowych certyfikatów. W świetle prawa stanowią jedynie potwierdzenie wysokiej jakości, nie zaś bezpieczeństwa produktu.

Dlaczego certyfikat GOST R dobrowolny?

Certyfikacja GOST dobrowolna jest przeprowadzana na żądanie zamawiającego, czyli producenta, sprzedawcy, bądź odbiorcy. Potwierdza ona zgodność produktu z wymaganiami Federacji Rosyjskiej, tym samym świadcząc o wysokiej jakości danego produktu czy też usługi. Należy jednak pamiętać że dobrowolne certyfikaty GOST nie mogą zastąpić obowiązkowych. W świetle prawa stanowią one jedynie potwierdzenie wysokiej jakości, nie zaś bezpieczeństwa towaru.

Aby uzyskać poradę w kwestii procedury, kosztów, bądź innych dokumentów, prosimy o kontakt.