• E-mail (pokaż)
 • +48 58 (pokaż)

Certyfikat zgodności UkrSEPRO

Certyfikat zgodności UkrSEPRO

Certyfikat Ukr Sepro jest dokumentem potwierdzającym zgodność produktu z przepisami i technicznymi normami obowiązującymi na terenie Ukrainy. Występuje on w wersji obowiązkowej i dobrowolnej, w zależności od produktu na który chcemy uzyskać certyfikat. W obu przypadkach proces certyfikacji przebiega podobnie.

Kiedy należy się starać o certyfikat Ukr Sepro?

Certyfikat Ukr Sepro jest konieczny w celu importu na rynek ukraiński wielu wyrobów:

 • urządzeń komunikacyjnych;
 • wyposażenia biur;
 • sprzętu audio/wideo;
 • klimatyzacji i urządzeń grzewczych;
 • oświetlenia;
 • sprzętu laboratoryjnego;
 • podzespołów oraz narządzi elektrycznych.

Należy jednak pamiętać, że wielu kontrahentów na Ukrainie wymaga dobrowolnego certyfikatu UkrSepro, jeśli nie ma obowiązku certyfikacji na nasz produkt. Służy to za potwierdzenie jakości i bezpieczeństwa naszego towaru.

certyfikat UkrSepro

Rodzaje certyfikatu UkrSepro

Możemy wyróżnić cztery rodzaje certyfikatu Ukr Sepro, w zależności od tego na jaki okres jest on wydawany:

 • Dla jednej dostawy – Daje możliwość importu jednej dostawy. Dokument ów jest ważny tylko dla danej serii i kupca. Niekiedy do certyfikacji potrzebne są próbki produktu.
 • Na jeden rok seryjnej produkcji - W tym przypadku niezbędne są próbki produktu, by mógł zostać dokładnie sprawdzony w kierunku spełniania ukraińskich norm.
 • Na dwa lata seryjnej produkcji - Tutaj jest już konieczny audyt fabryki, oraz testy produktu w Kijowie. Ze względu na korzystny stosunek kosztu uzyskania do czasu trwania ważności jest to najczęściej polecany wariant.
 • Na pięć lat seryjnej produkcji – Najbardziej komplikowany i kosztowny wariant. Po uzyskaniu tego certyfikatu konieczne są coroczne kontrole oraz raporty z audytu w fabryce produkującej towar.

Aby proces certyfikacji przebiegł szybko i pomyślnie polecamy naszym Klientom zawczasu przygotować:

 • Już posiadane krajowe certyfikaty zgodności, oraz atesty(np. GOST-R);
 • Deklarację zgodności CE;
 • Certyfikat ISO;
 • Katalog w języku ukraińskim/rosyjskim, bądź opis techniczny produktu;
 • Kod taryfy celnej;
 • Pełnomocnictwo dla organu certyfikującego;
 • Próbki produktów.

W razie jakichkolwiek pytań, oraz po poradę w sprawie certyfikacji zapraszamy do kontaktu.