• E-mail (pokaż)
 • +48 58 (pokaż)

GOST R EX – Certyfikat przeciwwybuchowy

GOST R EX – Certyfikat przeciwwybuchowy

Certyfikat GOST R Ex jest dokumentem potwierdzającym zgodność produktu z wymaganiami z zakresu ochrony przeciwwybuchowej. Znany jest także pod nazwami takimi jak certyfikat zgodności osprzętu-Ex, czy certyfikat ochrony przeciwwybuchowej Ex.

Co to „osprzęt-Ex”?

Osprzętem-Ex nazywamy te urządzenia i wyroby, które są przystosowane do pracy w strefie zagrożonej wybuchem, określanej przez standardy ATEX (strefie Ex). Z tego względu sprzęt ten wymaga dodatkowych dokumentów potwierdzających jego bezpieczeństwo w ekstremalnych warunkach. W Rosji tym dokumentem jest certyfikat GOST R Ex.

Rodzaje certyfikatu GOST R Ex

Dokument ten występuję w trzech wariantach, w zależności od okresu jego ważności:

 • Certyfikat na pojedynczą partię – w tym przypadku nie zawsze konieczne jest sprawdzenie towaru przez rosyjskich ekspertów, zazwyczaj wystarczą dostarczone dokumenty.
 • Certyfikat na rok – w większości przypadków produkt musi być sprawdzony pod kątem zgodności z rosyjskimi przepisami przez akredytowaną jednostkę. Możliwa jest także inspekcja fabryki i systemu jakości.
 • Certyfikat na trzy lata – tak jak to zazwyczaj bywa z długoterminowymi certyfikatami, tutaj konieczna jest już inspekcja procesów produkcyjnych oraz kontroli jakości, nie tylko próbek produktu. Ma to zapewnić wieloletnią, stabilną jakość produktu.
certyfikat gost r ex

Niezależnie od wybranego wariantu, aby uzyskać certyfikat musimy złożyć spory zestaw dokumentów:

 • Instrukcję obsługi w języku rosyjskim;
 • Opis techniczny w języku rosyjskim;
 • Rysunki i schematy z specyfikacją po rosyjsku;
 • Schematy elektryczne;
 • Listy polecające z poprzednich projektów;
 • Certyfikaty ISO, bądź inne, otrzymane wcześniej;
 • Certyfikaty ATEX wraz z odpowiadającymi im raportami z testów;
 • Oznaczenie Ex.

W przypadku certyfikatu na pojedynczą partię niezbędne jest również posiadanie kontraktu z rosyjskim importerem.

Aby uzyskać poradę w kwestii procedury, kosztów, bądź innych dokumentów, prosimy o kontakt.